تیم آی تی و من برای افزایش میزان ثروت و ارتقاء هوش مالی شما، فعالیت خود را شروع کرده است.
تیم آی تی و من برای افزایش میزان ثروت و ارتقاء هوش مالی شما، فعالیت خود را شروع کرده است.
0
0

آموزش کارمندان

برخی از کارمندان یا از شغل خود ناراضی هستند و میخواهند مسیر فعالیت خود را تغییر بدهند و یا اینکه این عزیزان میخواهند برای افزایش میزان درآمد خود شغل دوم و یا سوم خود را شروع کنند. ما در پک های آموزش به کارمندان سعی میکنیم شما را به بهترین مسیر برای شروع فعالیت دوم و سوم و یا تغییر کلی مسیر فعالیت کارمندانی به کار دیگری را معرفی کنیم.

هیچ محصولی یافت نشد.