تیم آی تی و من برای افزایش میزان ثروت و ارتقاء هوش مالی شما، فعالیت خود را شروع کرده است.
تیم آی تی و من برای افزایش میزان ثروت و ارتقاء هوش مالی شما، فعالیت خود را شروع کرده است.
0
0

آموزش مدیران

اگر در مدیریت کسب و کار، مالی و … تجربه و آگاهی کافی را نداشته باشید. شکست شما حتمی است و شما عزیزان بایستی با داشتن آگاهی و دانش فنی مدیریت کسب و کار و مالی و … خود را به درستی انجام دهید و با این کار مسیر پیشرفت را طی کنید. در پک های آموزش مدیران ما به صورت تکه تکه آموزش هایی را به شما ارائه میدهیم که شما با استفاده از این نوع آموزش ها میتوانید با تکرار و تمرین مدیریت را به درستی انجام دهید.

هیچ محصولی یافت نشد.